files/program/sluzba/WTD-2010-sagno-badge.jpg

Dzień Myśli Braterskiej 2010 - Razem możemy zwalczyć skrajne ubóstwo i głód

30 tysięcy dzieci umiera codziennie z głodu i zaniedbania, 2 miliardy ludzi żyje bez wystarczającej ilości wyżywienia, a ich potrzeby nie są zaspokojone. Tylko w tym roku z powodu HIV i AIDS umrze ponad 3 miliony ludzi – wiele z nich żyje w ubóstwie.

Co 6 sekund, z powodu głodu umiera na świecie jedno dziecko (źródło: ONZ)

Rok 2010, a szczególnie Dzień Myśli Braterskiej w organizacjach skautowych jest związany ze zwiększeniem świadomości na temat sytuacji ludzi na świecie oraz z działaniami poprawiającymi życie najbiedniejszych ludzi na świecie.

Dlaczego taki temat? Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek włączyło się w realizcję Milenijnych Celów Rozwoju. Celów, które określone zostały podczas Milenijnego Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 i zostały przyjęte przez szefów 189 państw. Osiem Milenijnych Celów stanowi wymierne zobowiązanie społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji, jak i państwa wysoko rozwinięte.

Tegoroczny temat to także część wieloletniego programu WAGGGS – Global Action Theme (GAT), którego celem jest zachęcenie szczególne dziewcząt i młodych kobiet (chłopcy też mogą się w to włączyć) do zaangażowania w sprawy, na które mogą wpłynąć, zmienić życie wokół nich. Z Milenijnymi Celami związany był także ubiegłoroczny rok (cel 6), a kolejne lata będą skupiały się na pozostałych Celach. W 2011 roku będzie to cel 3 („Wzmocnienie pozycji kobiet zmieni nasz świat”), a w 2012 cel 7 („Razem możemy ocalić naszą planetę”).

Zapraszam do włączenia się w działania – nie tylko podczas Dnia Myśli Braterskiej. Propozycje działań dla drużyn można znaleźć na stronie www.skauting.zhp.pl.

Materiał dla drużyn
Kartka na DMB

hm. Inga Rusin
Komisarka Zagraniczna ZHP

files/program/sluzba/1MDG1.jpg